ยินดีต้อนรับ.. บุคคลทั่วไป

แผนที่

Social Media

ติดต่อ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2951-1270 E-mail: blqs@dmsc.mail.go.th Facebook : blqsthailand .